Направете Дарение за развитието на талантливите деца на Музикална школа "New Voices" на сметка:

IBAN: BG78IORT80481088408800 със съдържател СДРУЖЕНИЕ "НОВИ ГЛАСОВЕ"

Благарим Ви за подкрепата!