Принципи за работа

 


Основните принципи и ценности, които ни ръководят са:

  • Тясно взаимодействие между родители, учители и ученици
  • Желание, старание и самодисциплина във всичко, което правим
  • Академична взискателност
  • Любознателност, критично мислене и отговорност
  • Честност и доверие в отношенията помежду ни
  • Инициативност, креативност и издръжливост по пътя на личностното израстване
  • Лоялност, подкрепа и насърчаване на ярката самоизява
  • Толерантност и уважение към другите, независимо от различията им

 

Прочетена 4074 пъти